Intervenții în Școli

DESPRE

Intervențiile participative în școli și licee urmăresc implicarea directă a elevilor în transformarea mediului în care învață. În demersul nostru, am pornit de la 2 premise:

1. Considerat un fel de „al treilea profesor”, mediul îi „vorbește“ copilului prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acțiune și experiență. Deși s-a demonstrat că un mediu fizic vesel și plăcut joacă un rol important în calitatea și rezultatele învățării, multe dintre școlile din România au rămas încremenite într-un model de educație depășit de nevoile societății în care trăim, atât prin modul în care se predă, cât și prin aspect și organizare.

2. Cu cât elevii contribuie mai mult la îmbunătățirea spațiului în care învață și au posibilitatea să își pună în practică propriile idei, cu atât se vor simți și ei proprietarii locului și responsabili pentru schimbarea din jurul lor. Astfel, pe lângă implicarea directă a tinerilor în transformarea spațiului școlar, această metodă urmărește promovarea unei atitudini pro-active și „hands-on” față de mediul în care trăiesc, punând astfel bazele unei cetățenii active în rândul tinerilor.